Słowo niestety jest zapisywane w języku polskim wyłącznie razem, pisownia rozdzielna będzie błędem, niezależnie od kontekstu zdania.

Poprawna pisownia

niestety

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niestety jest rodzajem partykuły, przeznaczonej do wyrażania żalu lub ubolewania, nad tym, że dana sytuacja bądź zdarzenie się wydarzyły. Jest to wyraz o ekspresywny, który pojawiając się w wypowiedzi podkreśla, że to o czym mówimy jest nie po naszej myśli. Wyłączna poprawna pisownia to zapis razem, co jest prawdopodobnie uwarunkowane historycznie i wynika jeszcze z zapisu z czasów języka staropolskiego, kiedy to odnotowywane było występowanie zwrotu niestoty mnie, co w wolnym tłumaczeniu oznaczało biada mi, mój pech. Popularnie występujący zapis rozłączny nie stety jest oczywiście niepoprawny, a jego pojawianie się możemy tłumaczyć istnieniem samego stety pisanego bez partykuły nie które jest przy okazji antonimem dla słowa niestety. Inne antonimy (wyrazy mające znaczenie przeciwstawne) tego słowa to szczęśliwie i na szczęście, zaś innym jego synonimem jest słowo pechowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety wbrew szczerym chęciom nie potrafię Ci pomóc.
Nie był to niestety jego najlepszy występ dlatego tym razem skończył wyścig poza podium.
Niestety moja dziewczyna okazała się być nieugięta i nie zgodziła się na nasz wspólny wyjazd.


Niepoprawna pisownia

nie stety

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieztety

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ztety

Niepoprawna pisownia