Słowo niestety jest zapisywane w języku polskim wyłącznie razem, pisownia rozdzielna będzie błędem, niezależnie od kontekstu zdania.

Poprawna pisownia

niestety

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie stety

Niepoprawna pisownia