Niepoprawna pisownia

cheroina

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

heroina

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo heroina odnosi się przede wszystkim do bohaterek w literaturze i sztuce, które mają cechy kobiet – herosów i potrafią przezwyciężyć zły los. Są to kobiety silne i przyciągające uwagę. Jednocześnie od takiego ich postrzegania wzięła nazwę substancja aktywna, pochodna morfiny, mająca działanie narkotyczne, po którym wiele osób czuje się jak bohaterowie.
Słowo heroina wywodzi się z łaciny, do której zostało zaczerpnięte z greki. Oznacza kobietę – herosa. Ze względu na zapożyczenie do języka polskiego, powinno być zapisywane zgodnie z oryginałem, czyli przez h.

Przykłady poprawnej pisowni

Heroina to niebezpieczny związek chemiczny, który może szybko doprowadzić do uzależnienia.
Literacka heroina była kobietą niezwykłą, pełną pasji, energii i pomysłów, która dała natchnienie wielu osobom.
Heroina powoduje niewrażliwość na przykre doznania, w tym również na ból fizyczny.


Niepoprawna pisownia

herojina

Niepoprawna pisownia