Poprawna pisownia

czółno

Poprawna pisownia, znaczenie: czółnem nazywamy łódź o płaskim dnie, wykonywaną z jednego kawałka drewna poprzez dłubanie bądź wypalanie, napędzaną wiosłami. Inaczej: dłubanka, piroga, kanoe.
Omawiany wyraz należy za każdym razem zapisywać przez ó – zapis ten motywowany jest historycznie. Już w języku staropolskim występowały różne jego odmiany o podobnym znaczeniu, takie jak: czołn, czełn, czółniak.

Przykłady poprawnej pisowni

Popatrzył z nieufnością na niewielkie czółno – to ono miało być ich łodzią przez najbliższy tydzień.
Czy uważasz, że to malutkie czółno dowiezie nas do celu?
Drzewo, z którego wykonane zostało czółno, musiało mieć co najmniej tysiąc lat.


Niepoprawna pisownia

czułno

Niepoprawna pisownia