Niepoprawna pisownia

nie wiele

Niepoprawna pisownia, wyjątek: to sytuacja, kiedy zależy nam na wyraźnym podkreśleniu w zdaniu dużej ilości czegoś. Wówczas powyższe wyrażenie powinno się zapisać rozłącznie, na przykład: Zabrudził nie wiele, ale wszystkie dywany leżące w mieszkaniu!


Poprawna pisownia

niewiele

Poprawna pisownia, znaczenie: znaczenie: to wyrażenie, które powstaje z połączenia partykuły nie z określeniem wiele, które może pełnić funkcję zarówno liczebnika nieokreślonego, przysłówka, jak i zaimka rzeczownego. W pierwszej z wymienionych sytuacji niewiele oznaczać będzie niedużą, niewystarczającą ilość czegoś. W drugiej mówić ono będzie o niewystarczającym, niedużym stopniu lub zakresie czegoś, z kolei w trzeciej zastępować będzie rzeczownik.
Wyrażenie to w ogromnej większości przypadków należy zapisywać łącznie. Stanowi to wyjątek od istniejącej w języku polskim reguły, nakazującej oddzielny zapis partykuły nie jako wykładnika zaprzeczenia przed zaimkami, jak na przykład w wyrażeniach: nie tam, nie to, nie tyle.

Przykłady poprawnej pisowni

Zabrakło naprawdę niewiele, by został kolejnym mistrzem świata.
Po całodziennej nauce wiem niewiele więcej niż wczoraj.
Niewiele wiadomo o tegorocznej kandydatce naszego kraju na Miss Nastolatek.


Niepoprawna pisownia

nie wjele

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjele

Niepoprawna pisownia