Niepoprawna pisownia

nie wiele

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewiele

Poprawna pisownia