Niepoprawna pisownia

sprzedarz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sprzedaż

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik (rodzaju żeńskiego), który oznacza transakcję sprzedaży, przez którą rozumiemy zbycie usług lub produktów w zamian ekwiwalent – najczęściej środki pieniężne, ale też inny towar. Poprawny zapis słowa sprzedaż przez na końcu, a w szczególności niepoprawność zapisu zakończonego na -arz może wydawać się nieintuicyjna, gdyż zasady ortografii polskiej mówią wyraźnie, że słowa kończące się w ten sposób zapisujemy z użyciem rz. W tym wypadku jest jednak inaczej, ponieważ wraz ze słowami takimi jak instruktaż bądź blamaż słowo sprzedaż zalicza się do wyjątków od tej reguły.

Przykłady poprawnej pisowni

Sprzedaż towarów nie jest w tym miejscu dozwolona.
Sprzedaż produktów nie szła Markowi tak dobrze jak zakładał, dlatego musiał zwolnić 2 pracowników.
Towary z witryny sklepowej nie są na sprzedaż.

Poprawna pisownia

sprzedasz

Poprawna pisownia, znaczenie: jedna z form słowa sprzedać – konkretnie jego druga osoba w trybie oznajmującym, stosowana w pytaniu lub oznajmieniu. Również poprawna, choć ze względu na inne znaczenie nie może być używana wymiennie z formą podstawową – nasze przykłady i definicje podkreślają różnice pomiędzy obiema formami słowa.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli sprzedasz swój samochód polecę Ci jaki kupić.
Nie wierzę, że sprzedasz ten samochód za tak wysoką kwotę, przecież to stary złom!
Kiedy sprzedasz swój stary telefon, którego od dawna nie używasz?


Niepoprawna pisownia

spszedaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spszedarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spszedasz

Niepoprawna pisownia