Poprawna pisownia

kompas

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo kompas ma kilka znaczeń. Jest określeniem przyrządu, który przy pomocy igły magnetycznej określa strony świata, ale też kompas to nazwa narzędzia geologicznego służącego do mierzenia kierunku warstw oraz ich nachylenia. Kompasem nazywa się również zegar słoneczny, który wskazuje czas cieniem rzucanym na poziomą lub pionową płytę przez umieszczony równolegle do osi świata pręt (gnomon). Kompas inaczej nazywany jest busolą.
Gramatycznie wyraz kompas jest rzeczownikiem. Jego etymologia (pochodzenie) wiąże się z włoskim słowem compasso. Stanowi więc wyraz zapożyczony. W języku polskim w wyrazach zapożyczonych funkcjonują tylko i wyłącznie połączenia em, en, om, on w odniesieniu do oryginalnej pisowni słów obcych. W wyrazie kompas stosujemy więc połączenie om. Dodatkowo ma tutaj zastosowanie zasada ortograficzna, która mówi, że em i om piszemy przed spółgłoskami p i b. W wyrazie kompas om występuje przed spółgłoską p.

Przykłady poprawnej pisowni

Podaj mi kompas, może przy jego pomocy uda mi się określić kierunek, w którym powinniśmy iść.
Gdyby nie kompas Karola, to chyba byśmy nigdy nie wydostali się z lasu.
Na wyprawę surwiwalową koniecznie musisz zabrać ze sobą klasyczny kompas.


Niepoprawna pisownia

kąpas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kompaz

Niepoprawna pisownia