Poprawna pisownia

ligi

Poprawna pisownia, znaczenie: ligi to słowo, które pochodzi od rzeczownika rodzaju żeńskiego liga. Zgodnie z zasadami języka polskiego, jeśli wyraz rodzaju żeńskiego kończy się na -a poprzedzone spółgłoską g, podczas odmiany przyjmuje końcówkę z pojedynczym -i. Pojawi się ona w dopełniaczu liczby pojedynczej, a także mianowniku i bierniku liczby mnogiej.
Liga oznacza system rozgrywek sportowych, w których biorą udział wyznaczone drużyny. Odnosi się także do pewnej wyznaczonej części tych drużyn, które grają w tym samym systemie lub na podobnym poziomie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasza drużyna niestety nie zakwalifikowała się w tym roku do pierwszej ligi, ale i tak damy z siebie wszystko.
Tomek, Janusz i Agnieszka uwielbiają wspólnie oglądać rozgrywki pierwszej ligi piłki nożnej.
W Polsce możemy wyróżnić cztery ligi, które wyznaczają, jak dobry jest poziom rozgrywek.


Niepoprawna pisownia

ligii

Niepoprawna pisownia