Obie powyższe formy funkcjonują w języku polskim, jednak w zależności od pisowni pełnią w zdaniach różne funkcje. W związku z tym nie należy stosować ich wymiennie, gdyż użycie słowa niezgodnego z kontekstem zdania stanowić będzie błąd językowy. Aby uniknąć takich sytuacji proponujemy zapoznanie się z definicjami i przykładami przygotowanymi przez naszą redakcję.

Poprawna pisownia

staranie

Poprawna pisownia, znaczenie: staranie to rzeczownik w rodzaju nijakim, opisujący działanie w kierunku realizacji jakiegoś celu lub pragnienia. Jest to również przestarzałe określenie troskliwej opieki.

Przykłady poprawnej pisowni

Nasze staranie się o dziecko dobiegło końca – moja narzeczona jest w ciąży.
W każdym związku ważne jest staranie się o to, by druga osoba nie zapomniała, dlaczego się w nas zakochała.
Staranie się o środki unijne jest z oczywistych względów trudniejsze niż zdobywanie funduszy krajowych, ponieważ konkuruje się z przedsiębiorcami z wielu krajów.


Poprawna pisownia

starannie

Poprawna pisownia, znaczenie: sformułowanie starannie to przysłówek, oznaczający: w sposób staranny, dokładny, skrupulatny, schludny, z dbałością o szczegóły.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli starannie poskładasz ubrania, do walizki zmieści się ich więcej.
Moja starannie przygotowana prezentacja spodobała się zarówno kolegom, jak i prowadzącemu.
Wnętrze kapliczki oraz otoczenie wokół niej zostało bardzo starannie uporządkowane.