Poprawna pisownia

hałda

Poprawna pisownia, znaczenie: hałdą nazywamy wysokie usypisko materiału geologicznego, takiego jak kruszywo, piasek czy też ruda, lub też odpadów poprzemysłowych. Dla archeologów hałda to składowisko ziemi wydobytej w trakcie eksploracji danego stanowiska.
Wyraz ten należy zawsze zapisywać przez h – został on zapożyczony z języka niemieckiego, w którym obecny jest rzeczownik Halde o dokładnie takim samym znaczeniu.

Przykłady poprawnej pisowni

Hałda odpadów na wysypisku śmieci sięga już kilka metrów powyżej płotu.
Usypana przez pracowników kopalni hałda piasku stała się miejscem zabawy okolicznych dzieci.
Wskutek rewitalizacji terenów górniczych, z widoku zniknęła największa hałda nieużytecznego kruszywa.


Niepoprawna pisownia

chałda

Niepoprawna pisownia