Poprawna pisownia

nie dowierzasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedo wierzasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do wierzasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedowierzasz

Niepoprawna pisownia