Niepoprawna pisownia

przydaży

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przydarzy

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawna pisownią tego słowa to przydarzy. Pisownia przez ż, czyli przydaży stanowi błąd ortograficzny. Przydarzy wywodzi się od czasownika przydarzyć, oznaczającego że coś się komuś zdarzyło – najczęściej przypadkowo albo nieoczekiwanie. Pisownię rz możeemy wyjaśnić przez oboczność, wynikającą z tego, że rz w słowie darzyć wymienia się na r w słowie dar.
Do synonimów słowa przydarzy zaliczamy: nawiedzić, spotkać, przytrafić, zdarzyć, przyjść (w znaczeniu coś mi przyszło).

Przykłady poprawnej pisowni

Zawsze mam ze sobą apteczkę, na wypadek gdyby coś mi się przydarzyło.
Nie można przewidzieć wszystkiego, co nam się przydarzy.
Zawsze warto być przygotowanym na to, co może się przydarzyć.


Niepoprawna pisownia

pszydarzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżydarzy

Niepoprawna pisownia