Poprawna pisownia

prosiłbym

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz prosiłbym wykorzystywany jest przez mężczyzn w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Oznacza, że podmiot mówiący zwraca się do kogoś o pomoc, wsparcie czy poradę. Może zastępować takie wyrazy jak poproszę czy proszę, ale stosowany jest także jako forma przypuszczająca, mówiąca o zadaniu warunkowym.
Słowo prosiłbym należy zapisywać łącznie. Końcówka bym jest w nim przyrostkiem, oznaczającym przypuszczenie i jednocześnie nadającym pewnej łagodności temu określeniu. Zgodnie z zasadami języka polskiego, wszystkie przyrostki muszą być zapisywane łącznie ze słowami, do których się odnoszą.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli mogę, to prosiłbym pana o powtórzenie kilku ostatnich zdań, ponieważ coś przerwało połączenie.
Nigdy nie prosiłbym cię o pilnowanie mojej córki przez cały dzień, gdybym nie musiał jechać do szpitala.
Nie prosiłbym cię wczoraj o tę przysługę, gdybym wiedział, że jesteś tak bardzo zajęty w pracy.


Niepoprawna pisownia

prosił bym

Niepoprawna pisownia