Niepoprawna pisownia

standarcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

standardzie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

standardcie

Niepoprawna pisownia