Wyrazy nie ostatni oraz nieostatni można wykorzystywać, gdyż oba są poprawne, należy jednak zastosować je zgodne z odpowiednim kontekstem.

Poprawna pisownia

nieostatni

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nieostatni można zapisywać także łącznie, gdy chcemy jedynie przedstawić za jego pomocą pewna cechę. Oznacza ono, że dana osoba lub przedmiot nie znajdują się na końcu oraz nie są najmniej ważne. W tym przypadku nie jest konieczne pokazywanie żadnej kontrastującej cechy.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieostatni z nas był Jacek, który zawsze miał coś do powiedzenia, chociaż sam siebie nie doceniał.
To chyba nieostatni taki pokaz mocy natury, więc lepiej miejmy się na baczności, bo burza jeszcze zaatakuje.
To nieostatni raz, jak się widzimy, więc nie musisz tak bardzo rozpaczać. Niedługo znowu przyjadę.


Poprawna pisownia

nie ostatni

Poprawna pisownia, znaczenie: w wyjątkowych sytuacjach można używać słowa nie ostatni, jeśli chcemy w ten sposób podkreślić przeczenie i skonfrontować je z inną cechą danej osoby czy też obiektu. W tym przypadku należy zawsze uzupełnić zdanie o drugą część, uściślającą, jakie cechy są posiadane.

Przykłady poprawnej pisowni

Pomimo wszystkich obaw, byłeś nie ostatni, ale pierwszy w tych zawodach, więc możesz być z siebie dumny.
Już nie pamiętasz, że to nie ostatni, ale pierwszy uczestnik programu zaczął zachowywać się tak dziwnie?
Wybrał dla siebie nie ostatni, lecz środkowy wagon pociągu, ponieważ chciał mieć bliżej do wagonu restauracyjnego.