Poprawna pisownia

holować

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo holować należy zapisywać przez h. Pochodzi od niemieckiego słowa holen, a zgodnie z zasadami polszczyzny wszystkie zapożyczenia powinny być zapisywane w wersjach jaka najbardziej zbliżonych do oryginału. To warunkuje wykorzystanie h.
Wyraz holować odnosi się do sytuacji, w której zepsuty pojazd jest ciągnięty przez drugi, sprawny pojazd, na specjalnie przygotowanym w tym celu holu (linie holowniczej). W podobny sposób mogą być prowadzone także inne środki transportu lub przedmioty, które nie mają własnego napędu. W języku potocznym to także prowadzić kogoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Ktoś będzie musiał holować nasz samochód, ponieważ zupełnie wysiadł i go nie uruchomię.
Zdecydował się holować łódź kumpla, ponieważ wiedział, że nikt inny mu z tym nie pomoże.
Tomek musiał holować pijanego kolegę ze studiów do jego domu, bo inaczej by nie trafił.


Niepoprawna pisownia

cholować

Niepoprawna pisownia