Poprawna pisownia

sprzedać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

spszedać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

spżedać

Niepoprawna pisownia