W zależności od kontekstu wypowiedzi, każde z podanych wyrażeń może być prawidłowe.

Poprawna pisownia

nie łatwo

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie nie łatwo jest stosunkowo rzadko wykorzystywane. Służy ono do zobrazowania kontrastu, a partykuła nie występuje w nim wyłącznie jako wykładnik zaprzeczenia. Sformułowanie takie wymaga uściślenia w dalszej części zdania, w jaki sposób coś zostało wykonane lub się wydarzyło.

Przykłady poprawnej pisowni

Gdyby nie łatwo, lecz trudno było mu to powiedzieć, pewnie w ogóle by się nie odezwał.
Ilekroć bym nie próbował, przychodzi mi to nie łatwo, jak tobie, ale z wielką trudnością.
Mam wrażenie, że wszystkim udało się przejść test nie łatwo, ale wręcz z jedną ręka w kieszeni.


Poprawna pisownia

niełatwo

Poprawna pisownia, znaczenie: Znacznie częściej wykorzystywany jest przysłówek niełatwo. Ze względu na to, iż pochodzi on od przymiotnika, a w języku polskim wszystkie przymiotniki z partykułą nie zapisujemy łącznie, również i pochodzące od nich przysłówki mają taką pisownię. Dlatego niełatwo należy pisać łącznie.
Niełatwo oznacza z pewnymi trudnościami lub bardzo ciężko. Może także zostać zastosowane jako opis sytuacji, w której coś nie było ani trudne, ani bardzo łatwe.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj w górach było niełatwo, gdyż złapała nas burza na szlaku, ale szczęśliwie wróciliśmy.
Wiem, niełatwo będzie ci to mówić, ale tatę po prostu musisz przeprosić i wyrazić skruchę.
Wyglądasz, jakby niełatwo było ci ustać na nogach, więc może usiądziesz po tym długim dniu?