Niepoprawna pisownia

pujdzie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pójdzie

Poprawna pisownia, znaczenie: pójdzie jest czasownikiem niedokonanym, rodzaju męskiego, w czasie przyszłym. Jest formą słowa pójść i ma kilka znaczeń:
– udać się, wybrać się w jakiejś miejsce lub stronę,
– rozpocząć jakiś nowy etap w życiu,
– zgodzić się na coś,
– zapoczątkować jakąś czynność.
Zgodnie z zasadami ortografii pójdzie piszemy przez ó, ponieważ jest wymienne na o w innej formie słowa, np. poszli.

Przykłady poprawnej pisowni

Mecenas przedstawił mi wszystkie argumenty za i przeciw i jego zdaniem szpital, który został przez nas pozwany nie pójdzie na żadne ustępstwa.
Mój mąż w pierwszy dzień swojego urlopu postanowił, że pójdzie na siłownię do nowo otwartego centrum sportowego.
Na jutrzejszy sprawdzian z historii nauczyłam się wszystkich najważniejszych dat i wydarzeń z drugiej połowy XX wieku, dlatego jestem pewna że pójdzie mi dobrze.