Poprawna pisownia

opinii

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz opinii pochodzi od słowa opinia, które oznacza cudze przekonania bądź poglądy dotyczące danego tematu, sprawy czy zagadnienia. Nazywa się tak również ocenę, którą wyraża jeden człowiek na temat innej osoby bądź grupy. Jest to również ocena konkretnego specjalisty w jakiejś sprawie.
Wyraz opinii należy zapisywać przez dwa -ii na końcu. Decyduje o tym zasada, mówiąca, iż jeśli dany wyraz kończy się na -ia w mianowniku, tak jak opinia, a dodatkowo końcówka ta występuje po n, podczas odmiany należy zapisywać ten wyraz przez podwójne i.

Przykłady poprawnej pisowni

Wstrzymam się jeszcze od wypowiadania mojej opinii na ten temat, zwłaszcza, że nie wszyscy przedstawili swój punkt widzenia.
Nie mam najlepszej opinii na jego temat, ale z uprzejmości pozwolę sobie zachować ją dla siebie.
Nie miała zamiaru słuchać ich opinii na temat, który jej nie dotyczył, dlatego postanowiła zająć się swoimi sprawami.


Niepoprawna pisownia

opini

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

opinji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

opinjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

o pinii

Niepoprawna pisownia