Niepoprawna pisownia

napewno

Niepoprawna pisownia


Prawidłową formą zapisu zwrotu na pewno niezależnie od kontekstu danego zdania jest zapis osobno, a więc zapis razem zawsze będzie uznawany za błąd językowy! Wyrażenie na pewno składa się z dwóch elementów: pierwszym jest przyimek na, zaś drugim dawna prasłowiańska forma przymiotnika pewno w rodzaju nijakim. Zasada zapisu rozdzielnego tyczy się również innych, podobnych zwrotów takich jak na przykład: na okrągło, na nowo, ale też na prawo i na lewo. Inne zaprezentowane poniżej formy zapisu nie są w związku z tym poprawne, a przedstawione zostały przez nas wyłącznie w celu zilustrowania wszystkich przykładów błędnej pisowni (są bowiem błędami językowymi). Aby w pełni zrozumieć znaczenie wyrażenia na pewno polecamy zapoznanie się z prostą definicją poniżej, a także specjalnie przygotowanymi przez nas przykładami użycia w praktyce. W przypadku dalszych niejasności zachęcamy do skorzystania z naszej bezpośredniej pomocy, co można zrobić zadając pytanie w sekcji komentarzy – nasza redakcja z całą pewnością nie pozostawi go bez odpowiedzi!

Poprawna pisownia

na pewno

Poprawna pisownia, znaczenie: nie podlegający odmianie rodzaj frazy przysłówkowej oznaczającej coś, co jest gwarantowane, bez wątpienia, z całą pewnością i bez cienia wątpliwości. Synonimami wyrażenia na pewno są zwroty takie jak: bez dwóch zdań, niewątpliwie, na sto procent, na bank i z pewnością, a potocznie można użyć również określeń: bankowo i na pewniaka. Do wyrażeń przeciwstawnych (antonimów) zaliczamy: może, chyba, być może i prawdopodobnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Byłam przekonana, że mogę zaufać Markowi, po tym co zrobił wiem już na pewno, że nie był osobą godną takiej ufności.
Na pewno spotkamy się na imprezie jutro, potwierdziłem już swoje przybycie.
To nie pierwszy raz jak Tomek się spóźnia, na pewno nie można powiedzieć, żeby był osobą punktualną.
Na pewno nie uda mi się samemu wnieść tej pralki na piętro, przecież ona waży kilkadziesiąt kilogramów!


Niepoprawna pisownia

na pew no

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

napew no

Niepoprawna pisownia

Zobacz też jak zapisać inne frazy, które kierują na tę stronę

Trafić na tę stronę można także z innych miejsc wpisując specyficzne frazy. Przykładami takich fraz są: napewno się uda (błędy łączny zapis), na pewno naprawdę, na pewno zasada pisowni. Inne popularne zapytania jakie odpowiadają tematycznie tej stronie to: napewno dobrze (ponownie niepoprawny zapis jako jedno słowo), na pewno wierszyk, pewnie a na pewno. Ostatnimi dwoma najmniej popularnymi zapytaniami są naprawdę razem czy osobno i codziennie.