Poprawna pisownia

jakbyś

Poprawna pisownia, znaczenie: jakbyś w zdaniu może pełnić funkcję spójnika, ale również – zaimka. Co ciekawe, w zależności od tego jaką rolę w wypowiedzi spełnia ten wyraz, zapisujemy go łącznie lub osobno.
Używając tego zwrotu jako spójnika, wprowadzamy z jego pomocą zdanie podrzędne, które określa nierzeczywistą sytuację, która mogłaby się urzeczywistnić, biorąc pod uwagę to, co przekazujemy w zdaniu. Możemy nim również wprowadzić zdanie podrzędne, które będzie wskazywało na warunki, które muszą zostać spełnione, aby to, o czym mowa w zdaniu nadrzędnym, urzeczywistniło się. W powyższych sytuacjach jakbyś zapisujemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Jakbyś przejeżdżał kiedyś obok nas, koniecznie zajrzyj na kawę.
Czasem mam wrażenie, że patrzysz na mnie z niechęcią, zupełnie jakbyś miał mnie dosyć.
Wierzę, że zrobiłabyś to, jakbyś mogła.


Poprawna pisownia

jak byś

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie to może również pełnić funkcję zaimka z dołączoną cząstką by, w takiej sytuacji te dwa człony zapisujemy osobno.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie dam rady dogonić go w tym wyścigu i to niezależnie jak bym się nie starał.
Jak byś na to nie patrzył, niezmiennie będziesz widział jedno i to samo.
Jak byś się nie starał, nie będziesz w stanie mu pomóc.


Niepoprawna pisownia

jagbyś

Niepoprawna pisownia