Niepoprawna pisownia

5 sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

5 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o piątym dniu sierpnia, nie zaś o piątym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

5. sierpnia

Niepoprawna pisownia