Niepoprawna pisownia

wuzek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wózek

Poprawna pisownia, znaczenie: wózek jest rzeczownikiem rodzaju męskiego, pisanym przez ó, ponieważ w wyrazach pokrewnych wymienia się na o, np. wozy, wozić. Przykładowe związki frazeologiczne: wózek akumulatorowy, wózek inwalidzki, wózek dziecięcy, wózek widłowy bądź wózek sklepowy.
Wózek jest środkiem transportu. Określany jest zazwyczaj, jako mały pojazd kołowy, który jest pchany lub ciągniony. Służy do przewożenia osób lub ładunków (towarów). Wózek to również część podwozia pojazdu szynowego, na której opiera się wagon. W języku potocznym o modnym i nowoczesnym samochodzie mówi się: fajny wózek.

Przykłady poprawnej pisowni

Basia niedługo zostanie mamą i w związku z tym stwierdziła, że najwyższa pora kupić wózek dla dziecka.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter zapytał mnie, czy mam uprawnienia na wózek widłowy.
Dziadek Staszek dla swojej wnuczki Oli zrobił z drewna, czterokołowy wózek z pięknym czerwonym dyszlem.


Niepoprawna pisownia

wósek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wózeg

Niepoprawna pisownia