Oba określenia mogą być poprawne, jednak zależy to od ich kontekstu, który musi zostać zachowany w zdaniu.

Poprawna pisownia

nieuszkodzony

Poprawna pisownia, znaczenie: nieuszkodzony zapisujemy razem zgodnie z zasadą języka polskiego, która mówi, że przymiotniki należy zapisywać łącznie z przeczeniem nie. W tym przypadku nieuszkodzony opisuje przedmiot, który nie uległ uszkodzeniu, jest na przykład nowy lub dotarł bezpiecznie na miejsce odbioru.

Przykłady poprawnej pisowni

Nieuszkodzony egzemplarz odłóż na prawą stronę, a ten, na którym zauważysz uszczerbki, na lewą.
Obejrzałem rower, na którym przewróciła się Marysia. Na szczęście jest nieuszkodzony.
Wczoraj znalazłem podczas spaceru męski zegarek. Obejrzałem go i jest nieuszkodzony.


Poprawna pisownia

nie uszkodzony

Poprawna pisownia, znaczenie: w wyjątkowych sytuacjach, kiedy chcemy podkreślić zaprzeczenie, należy zapisywać nie uszkodzony oddzielnie. Podkreśla ono wówczas przeciwstawność dwóch określeń i wymaga dopowiedzenia, jaki jest dany przedmiot.

Przykłady poprawnej pisowni

Cały pakiet okazał się nie uszkodzony, ale w pełni zdatny do użytku, więc nie ma problemu.
Na szczęście samochód był nie uszkodzony, tylko w zupełnie dobrym stanie, więc kupiliśmy go.
Znaleziony przez nas drzeworyt okazał się nie uszkodzony, ale zachowany w idealnym stanie.


Niepoprawna pisownia

nieószkodzony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieurzkodzony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieużkodzony

Niepoprawna pisownia