Niepoprawna pisownia

bjedni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biedni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bietni

Niepoprawna pisownia