Poprawna pisownia

hodowle

Poprawna pisownia, znaczenie: rzeczownik hodowla – zgodnie z definicją podaną w Słowniku języka polskiego PWN oznacza planową opiekę nad wzrostem i rozwojem zwierząt lub roślin lub zwierzęta albo rośliny, które znajdują się pod taką opieką. Poza tym pojęciem tym można określić ogół wiedzy dotyczącej doskonalenia dziedzicznych cech hodowanych zwierząt lub roślin.
Słowo hodowle zapisujemy z użyciem spółgłoski h. Pisownia jest zgodna z regułą ortograficzną, która mówi, że w języku polskim wyłącznie h występuje w zapożyczeniach, a słowo hodowle to rusycyzm, czyli zapożyczenie z języka rosyjskiego od wyrazu hoduwaty – chować, pielęgnować.

Przykłady poprawnej pisowni

Odpowiednia hodowla zwierząt zapewnia im bardzo dobre warunki bytowania.
Hodowle kwiatów ozdobnych to moja prawdziwa pasja.
Hodowla koni nie jest łatwa, ale daje mi olbrzymią satysfakcję.


Niepoprawna pisownia

chodowle

Niepoprawna pisownia