Poprawna pisownia

szedłem

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten jest odmienioną w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w rodzaju męskim i czasie przeszłym, formą czasownika iść. Oznacza on poruszanie się, zmianę swojego położenia za pomocą nóg, nie tracąc przy tym ani na chwilę kontaktu z podłożem. Możemy tak również powiedzieć na udawanie się w jakimś kierunku lub w celu wykonania danej czynności, część drogi pokonując pieszo.
Należy zapamiętać, że jedyną poprawną formą zapisu tego czasownika jest szedłem, a zapis szłem jest błędem ortograficznym. Aby utrwalić sobie odpowiednią pisownię, warto skojarzyć, że w trzeciej osobie czasownik ten brzmi: szedł, a nie szł. Błędy występujące w tym przypadku zarówno w mowie jak i w piśmie najprawdopodobniej powstają poprzez skojarzenie z odmianą tego czasownika w rodzaju żeńskim: szłam, szłaś. W tym jednak przypadku odmiana go w trzeciej osobie nie stanowi żadnego problemu: szła.
Należy również zapamiętać, że w liczbie mnogiej mówimy: szliście, szliśmy, szli.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy pierwszy raz do Ciebie szedłem, chyba ze trzy razy skręciłem w złą uliczkę.
Kiedy wczoraj szedłem do szkoły, na moich oczach miał miejsce wypadek samochodowy.
Dziś rano zaspałem, ale przez to, że szedłem znacznie szybciej niż zazwyczaj, zdążyłem na poranne zajęcia.


Niepoprawna pisownia

szłem

Niepoprawna pisownia