Poprawna pisownia

nie czytamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieczytamy

Niepoprawna pisownia