Poprawna pisownia

dwukrotnie

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyna poprawna wersja tego słowa to dwukrotnie. Jest to przysłówek, który utworzył zrost, dlatego nigdy nie należy go rozdzielać.
Dwukrotnie oznacza, że coś wydarzyło się dwa razy.

Przykłady poprawnej pisowni

Dwukrotnie byłem w Niemczech: najpierw na wycieczce szkolnej, a potem na czas pracy sezonowej.
Już dwukrotnie widziałem tę sztukę, więc może pójdziemy teraz na coś innego i weselszego?
Marek musiał dwukrotnie odrabiać pracę domową z polskiego, ponieważ pierwszą zgubił.

Poprawna pisownia

2-krotnie

Poprawna pisownia, uwaga: zapis cyfrowo-słowny stosuje się wyłącznie w tekstach niebeletrystycznych.


Niepoprawna pisownia

dwu krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwu-krotnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwókrotnie

Niepoprawna pisownia