Poprawna pisownia

uderzająca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

udeżająca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uderzajonca

Niepoprawna pisownia