Oba wyrazy są poprawne, jednak ich znaczenie jest odmienne i nie mogą być wykorzystywane zamiennie. Każdy z nich musi być użyty zgodnie ze swoim znaczeniem.

Poprawna pisownia

niedosłyszeć

Poprawna pisownia, znaczenie: niedosłyszeć ma znaczenie słabo słyszeć i odnosi się do osób, które słyszą słabo ze względu na swoje problemy zdrowotne lub wiek. Ma podobne znaczenie, jak niedowidzieć, również oznaczające permanentny stan i pisane łącznie. Jego zapis wynika z zasady, że niektóre czasowniki z poprzedzającym je przeczeniem, ze względu na swoje specyficzne znaczenie, są pisane łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dziadek zaczął niedosłyszeć już parę lat temu, ale jego stan ostatnio szybko się pogarsza.
Ona chyba musi niedosłyszeć, skoro ciągle prosi, aby coś jej powtórzyć i nigdy nie wie, co się dzieje.
Henryk zaczął niedosłyszeć dwa lata temu, ale dopiero teraz zdecydował się pójść do lekarza.


Poprawna pisownia

nie dosłyszeć

Poprawna pisownia, znaczenie: z kolei nie dosłyszeć oznacza niedostatecznie dobrze usłyszeć i odnosi się do zdarzenia chwilowego, np. jednego zdania, które wypowiedziała inna osoba. Przyczyną takiego stanu może być między innymi hałas panujący w otoczeniu. Jego pisownia wynika z ogólnej zasady, że czasowniki z przeczeniem nie należy pisać rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Każdemu zdarza się czasami czegoś nie dosłyszeć, dlatego nie rób z tego afery, tylko powtórz.
Z rzadka zdarzało jej się nie dosłyszeć, co mówił, ale kiedy się tak działo, czuła się zestresowana.
Nie wściekaj się, nie ma powodu, czasem chyba można nie dosłyszeć, że ktoś coś powiedział?


Niepoprawna pisownia

nie do słyszeć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo słyszeć

Niepoprawna pisownia