Niepoprawna pisownia

zawiele

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za wiele

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie za wiele odnosi się do sytuacji, w której czegoś jest zbyt dużo w porównaniu do normy.
Wyrażenie przyimkowe za wiele powinno być zapisywane oddzielnie, jako zaimek za i liczebnik wiele. Wynika to z faktu, że wszystkie połączenia przyimkowe są w języku polskim pisane rozłącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie udało mi się za wiele zrobić w ciągu dzisiejszego dnia, ponieważ ciągle ktoś do mnie dzwonił.
Jeśli masz za wiele obowiązków, możesz część z nich przekazać Agacie, na pewno ci pomoże.
Nie mamy za wiele czasu na wykonanie tego projektu, więc powinniśmy zabrać się do niego już dzisiaj.


Niepoprawna pisownia

zawjele

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wjele

Niepoprawna pisownia