Niepoprawna pisownia

niekrótsi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie krótsi

Poprawna pisownia