Poprawna pisownia

nienawidzę

Poprawna pisownia, znaczenie: nienawidzę należy zapisywać łącznie. Jest to wyraz, który powstał z połączenia staropolskiego nawidzić, czyli lubić oraz partykuły przeczącej nie. Obecnie nie występuje w polszczyźnie słowo nawidzić, a jego zaprzeczona forma utworzyła zrost, który jest jedyną prawidłową formą zapisu.
Nienawidzę to pierwszoosobowa forma czasownika nienawidzić. Oznacza, że osoba mówiąca odczuwa do kogoś lub czegoś wyjątkowo silną niechęć, antypatię. Jest to wyraz mocno nacechowany negatywnymi emocjami, często używany do podkreślenia, iż ktoś bardzo mocno nie lubi jakiegoś człowieka lub wydarzenia.

Przykłady poprawnej pisowni

Nienawidzę tego cmentarza, dlatego że jest taki ponury i budzi we mnie same negatywne skojarzenia.
Jeśli miałbym oceniać zachowanie innych, to szczerze nienawidzę wulgarnych i chamskich osób.
Nienawidzę cię! – wykrzyknęła do swojego ojca, kiedy po raz kolejny uderzył ją pasem.


Niepoprawna pisownia

nie nawidze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nienawidze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widze

Niepoprawna pisownia