Niepoprawna pisownia

zdąrzą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdążą

Poprawna pisownia, znaczenie: powyższe sformułowanie należy pisać przez ż, co motywuje jego etymologia i zasada, nakazująca zgodny z tradycją historyczną zapis wyrażeń o pochodzeniu rodzimym. Jego korzenie sięgają aż do czasów języka prasłowiańskiego, w którym obecny był termin dąžiti, od którego prawdopodobnie wywodzi się bezokolicznik zdążyć i automatycznie również odmieniona forma zdążą.
Omawiany wyraz to trzecia osoba liczby pojedynczej pochodząca od czasownika zdążyć. Jego znaczenie to: przybyć na umówioną godzinę, skończyć jakąś pracę albo zadanie w ustalonym wcześniej terminie czy też dotrzymać komuś kroku.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyspieszył kroku – wiedział, że jeśli nie zdążą na autobus, to na pewno spóźnią się też na samolot.
Dzieci obiecały, że zdążą wrócić zanim na dworze się ściemni.
Nie spieszyły się. Doskonale wiedziały, że zdążą na pociąg, przecież miały jeszcze godzinę.


Niepoprawna pisownia

zdążom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdąrzom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonżą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zdonrzą

Niepoprawna pisownia