Poprawna pisownia

śmią

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

śmiom

Niepoprawna pisownia