Poprawna pisownia

zaspokajali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za spakajali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zaspakajali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za spokajali

Niepoprawna pisownia