Poprawna pisownia

kojarzę

Poprawna pisownia, znaczenie: terminem tym określa się łączenie czegoś ze sobą tak, że pojawienie się jednego z elementów, skutkuje uświadomieniem sobie innych, najczęściej są to różnego rodzaju wrażenia, fakty, ale również wyobrażenia czy pragnienia. Kojarzyć można również ludzi, wówczas mówimy o tworzeniu związków. Wyrażenia tego można także użyć jako synonimu czasownika rozumieć, uświadomić sobie coś, przypomnieć sobie o czymś, zdawać sobie z czegoś sprawę.
Etymologia powyższego wyrazu nie jest do końca pewna. Podejrzewa się, że może ono pochodzić od prasłowiańskiego terminu jarze. Jednak już od najdawniejszych lat w słownikach języka polskiego wyraz kojarzę zapisywany był przez rz. Zgodnie z zasadą nakazującą zapis wyrazów rodzimych zgodnie z tradycją, zwrot ten zawsze piszemy przez rz. Na jego końcu z kolei każdorazowo powinniśmy zapisywać ę, ze względu na fakt, iż jest to czasownik odmieniony w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu przyszłego.

Przykłady poprawnej pisowni

Przyjrzyj się jej uważnie – skądś kojarzę tę twarz, tylko nie wiem, skąd.
Kojarzę, że wspominałeś mi, że jedziesz na wakacje, jednak nie pamiętam, kiedy.
Jeśli dobrze kojarzę, to na egzaminie ma nie być całego rozdziału czwartego.


Niepoprawna pisownia

kojażę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kojarze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kojaże

Niepoprawna pisownia