Niepoprawna pisownia

piontek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

piątek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pjontek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pjątek

Niepoprawna pisownia