Niepoprawna pisownia

oby dwie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obydwie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo obydwie odnosi się do dwóch osób płci żeńskiej, które zostały już wcześniej wspomniane w danej rozmowie lub z jakiegoś innego powodu jest wiadome, że to one są podmiotami. Liczebnik ten jest analogiczny do słów obie, one dwie.
Obydwie należy zapisywać łącznie. Jest to zrost językowy, pełniący funkcję liczebnika, a takiego typu wyrazy w języku polskim zawsze zapisujemy razem.

Przykłady poprawnej pisowni

Obydwie były przerażone, widząc wielkiego, czarnego pająka siedzącego w kącie pokoju.
Był pewien, że znał je obydwie już wcześniej, być może z poprzedniej pracy albo studiów.
Obydwie miały świetną pracę, ale tylko Ala była z niej zadowolona, Milena nie czuła się w niej dobrze.