Niepoprawna pisownia

krul

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

król

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo król poprawnie zapisujemy przez o z kreską. Tłumaczy to tradycja zapisywania tego słowa. Jest to zasada ortograficzna, która ma niewielki zasięg i odnosi się do odróżniania takich głosek jak: uó, żrz, hch. Dotyczy tych wyrazów, które nie są tłumaczone w inny sposób, a ich pisownia wynika z rozwoju języka polskiego.
Król to koronowany władca danego państwa, nazywanego królestwem. Innym określeniem może być monarcha, głowa koronowana albo władca.
Określenie może odnosić się także do potentata finansowego albo osoby, która jest najważniejsza w danej dziedzinie. Król to również figura w szachach, kartach oraz w kręglach. W ten sam sposób brzmi jedno z polskich nazwisk.

Przykłady poprawnej pisowni

Król przyjechał wraz ze swoją świtą, aby oglądać turniej rycerski, więc przygotowano dla niego honorowe miejsce.
Król Henryk VIII Tudor był jedną z ciekawszych postaci historycznych, gdyż to za jego sprawą nastąpił rozłam kościoła w Anglii.
Piosenkarz Elvis Presley przez wielu swoich fanów uważany jest za króla rock and rolla.