Poprawna pisownia

nierynkowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie rynkowi

Niepoprawna pisownia