Niepoprawna pisownia

skreźlisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skreślisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zkreźlisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkreślisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z kreślisz

Niepoprawna pisownia