Niepoprawna pisownia

kanali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kanalii

Poprawna pisownia