Poprawna pisownia

wreszcie

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo wreszcie powinno być zapisywane przez sz, co jest wynikiem jego etymologii. Pochodzi przede wszystkim od słowa reszta, które dawniej miało męską formę reszt. Ta z kolei została zapożyczona od niemieckiego Rest, mającego analogiczne znaczenie. Podczas odmiany męskiego reszt, w miejscowniku powstało reszcie, a ono z kolei połączyło się z przyimkami w oraz na, tworząc z czasem wreszcie i nareszcie. Takie pochodzenie uwarunkowało także zapis przez sz.
Wreszcie to inaczej nareszcie, w końcu. Jest to wyrażenie, które pokazuje, że jakaś sytuacja wydarzyła się po dłuższym czasie oczekiwania, później, niż mówiący się spodziewał. Może służyć też do wprowadzania ostatniego członu wyliczeń.

Przykłady poprawnej pisowni

Wreszcie przyszedłeś! Już zaczynałem się martwić, że coś się stało, jak tak długo cię nie było.
Dowiedziała się wreszcie wszystkiego o Magdalenie, z czego była bardzo zadowolona.
Ogarnęło go najpierw przygnębienie, potem żal, a wreszcie zwyczajna złość na jej zachowanie.


Niepoprawna pisownia

wreście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w reszcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wrerzcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wreżcie

Niepoprawna pisownia