Poprawna pisownia

wreszcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wreście

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w reszcie

Niepoprawna pisownia