Niepoprawna pisownia

skówka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skuwka

Poprawna pisownia, znaczenie: wraz skuwka należy zapisywać przez -u, gdyż jest to wyjątek ortograficzny. Dlatego należy zapamiętać jego poprawną pisownię.
Skuwka oznacza metalową, owalną część, która coś wzmacnia, bądź łączy różne elementy całości. Może służyć również do zabezpieczania czegoś. Używa się jej na przykład do zabezpieczania pióra lub długopisu, aby nie zasychał w nim atrament lub tusz. Przykładowymi synonimami dla tego słowa mogą być nakrętka, nasadka, pokrywka i nakładka.

Przykłady poprawnej pisowni

Ciągle gubię skuwki od długopisów, chyba muszę sobie kupić na zapas.
Masz może zapasową skuwkę? Moja znowu gdzieś się zapodziała.
Twoja skuwka znalazła się w koszu na śmieci, myślałem, że już jest niepotrzebna.


Niepoprawna pisownia

skófka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

skufka

Niepoprawna pisownia