Niepoprawna pisownia

usuną

Niepoprawna pisownia, uwaga: poprawne w kontekście: oni usuną, niepoprawne w kontekście on usuną.


Poprawna pisownia

usunął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

usunoł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

usónął

Niepoprawna pisownia