Niepoprawna pisownia

nie wykonanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewykonanie

Poprawna pisownia, znaczenie: niewykonanie często używane jest w formalnych wypowiedziach. Oznacza, że jakieś zadania nie są wypełnione, albo ktoś odmawia postępowania zgodnego z poleceniem.
Niewykonanie należy zapisywać łącznie. Jest to rzeczownik, który został utworzony od czasownika, a zgodnie z zasadą języka polskiego wszystkie rzeczowniki piszemy łącznie z nie.

Przykłady poprawnej pisowni

Pragnę zapowiedzieć, że niewykonanie moich poleceń będzie skutkowało obniżeniem oceny.
W ostatnich czasach niewykonanie zadań służbowych wiązało się jedynie z upomnieniem.
Wiem, że za niewykonanie tego rozkazu będę ukarany, ale nie zgadza się on z moim kodeksem etycznym.