Niepoprawna pisownia

gózik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

guzik

Poprawna pisownia, znaczenie: guzik to przedmiot, którego używa się do łączenia dwóch kawałków materiału. Słowo to oznacza również przycisk albo przełącznik, który ma za zadanie uruchomić lub wyłączyć jakąś maszynę albo mechanizm. W języku potocznym używa się go zamiennie do nic.
Rzeczownik guzik zapisujemy przez u. W tym wyrazie u jest niewymienne, a zgodnie z zasadami języka polskiego, w takim przypadku zapisujemy u otwarte. Zgodnie ze słownikiem etymologicznym, napisanym przez A. Bruecknera, słowo guzik pochodzi od słowa guz, co dodatkowo tłumaczy jego pisownię.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy Marysia była mała, lubiła się bawić guzikami, które jej babcia trzymała przy maszynie do szycia.
Muszę iść do pasmanterii, by poszukać tam odpowiednich nici i guzików do sukienki dla mojej klientki.
Duży, biały guzik na tylnej części obudowy służy do awaryjnego zatrzymania tego urządzenia.


Niepoprawna pisownia

gósik

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gusik

Niepoprawna pisownia