Niepoprawna pisownia

gózik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

guzik

Poprawna pisownia