Niepoprawna pisownia

nie znajomy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieznajomy

Poprawna pisownia, znaczenie: czyli nieznany albo obcy – taki, którego nie zna nikt. Słowo nieznajomy to połączenie partykuły nie oraz przymiotnika znajomy. Funkcjonuje w języku polskim jako rzeczownik rodzaju męskoosobowego lub przymiotnik. Zgodnie z zasadami ortograficznymi takie połączenia zapisujemy zawsze łącznie. Przykładowe wyrazy pokrewne to nieznajomo oraz nieznajomość.

Przykłady poprawnej pisowni

Wcale z nim nie rozmawiałam, to jakiś nieznajomy i pytał mnie tylko o godzinę, więc mu odpowiedziałam.
Karolina była zaskoczona kiedy na ulicy podszedł do niej nieznajomy i powiedział, że ma olśniewające spojrzenie.
Zawsze jak dzwoni nieznajomy numer odrzucam połączenie, bo najczęściej są to reklamy albo sondy telefoniczne.
Nieznajomy to tytuł piosenki Dawida Podsiadło, który został nagrany w innej aranżacji również przez zespół Tulia.


Niepoprawna pisownia

niezna jomy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zna jomy

Niepoprawna pisownia